SUP Afvalverwijderingsbijdrage

Per 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastic (Products) Directive (‘SUP-richtlijn’)  in werking getreden. Onder deze richtlijn valt ook, vanaf 5 januari 2023, de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor het vergoeden van de kosten voor opruimen, transport en verwerking van de onder deze richtlijn vallende verpakkingen met een plastic component in het zwerfafval. Uitgebreide informatie en tarieven zijn terug te vinden op de site van afvalfondsverpakkingen.nl

Het doel van de SUP- wetgeving

Het belangrijkste doel van de SUP-richtlijn is het verminderen van de milieu-impact van wegwerpplastics (zoals ballonnen, maaltijdverpakkingen, drankverpakkingen, rietjes, en bestek). De richtlijn omvat een pakket aan maatregelen om het aandeel van wegwerpplastic in het zwerfafval en in zee (plastic soep) te verminderen. De maatregelen zijn gericht op plastic producten/verpakkingen die het meest worden gevonden op Europese stranden.

Een impactvolle maatregel is de verplichting aan p/i’s die SUP- verpakkingen op de markt brengen tot het betalen van een vergoeding voor de kosten die publieke gebiedsbeheerders maken bij het opruimen van deze SUP-verpakkingen aanwezig in het Nederlandse zwerfafval. De hoogte van de totale vergoeding aan de gebiedsbeheerders voor alle producten en verpakkingen die onder de SUP-wetgeving vallen wordt in juni 2024 voor het eerst over 2023 door de Minister van I&W vastgesteld. De individuele bijdrage per p/i voor de SUP-verpakkingen wordt door het Afvalfonds Verpakkingen vanaf 2023 geheven (zie tarieftabel).

Voor drinkbekers en een deel van de vormvaste voedselverpakkingen zijn er concrete reductiemaatregelen opgesteld die het gebruik moeten ontmoedigen.  Via Afvalfonds Verpakkingen vindt vanaf 2022 de monitoring van het effect van deze reductiemaatregelen plaats.

Meer informatie: Europese Single Use Plastic Directive (‘SUP-richtlijn’)

De overheid heeft al meerdere stappen ondernomen tegen het gebruik van ‘single use plastics’.  Bekijk de tijdlijn hieronder.

Tijdlijn SUP-wetgeving.

2016 Verbod op plastic gratis tasjes.

03 juli 2021 Verbod op plastic rietjes, bestek, roerstaafjes, wattenstaafjes. Invoer verplichte aanduiding “bevat plastic”.

03 januari 2023 Leveranciers gaan meebetalen aan kosten voor het opruimen van zwerfafval d.m.v. de SUP-toeslag + verhoogde Afval Beheers Belasting op plastic. Deze wordt door ons doorberekend op de producten

01 april 2023 Statiegeld op blik.

01 juli 2023 Take away en bezorging mogen niet langer gratis voedselverpakkingen en drinkbekers met plastic verstrekken.

01 januari 2024 Je mag geen plastic wegwerpbekers en – voedselverpakkingen meer gebruiken voor consumptie ter plaatse.

03 juli 2024 Doppen en deksels moeten vastzitten op flesjes en bakjes.

× Stuur een WhatsApp-bericht